Przepisy - oprocentowanie-kredytow

Oprocentowanie kredytów

pozyczki-kredyty.org


 

Oprocentowanie kredytów jest to inaczej cena kredytów, która składa się ze stopy referencyjnej i marży kredytowej. Mają one wpływ na wysokość rat. Marża zostaje ustalona przez bank, a natomiast jej poziom ma bardzo ważną rolę, ponieważ różnica w oprocentowaniu rzędu jednego punktu procentowego powoduje sporą oszczędność w odsetkach.

 

Ogólnie znaną nam regułą jest zależność oprocentowania od wysokości otrzymanego kredytu, jak również wysokości wkładu własnego. Przez co jeżeli są one wyższe, to niższe jest oprocentowanie. Natomiast przy porównaniu ofert kredytów hipotecznych bardzo ważne jest to, aby zwrócić szczególną uwagę na to jak zmienia się oprocentowanie i od jakich czynników jest zależne, ponieważ często w momencie trwania okresu kredytowego nie tylko zmieniają się stopy referencyjne, ale i również marże.

 

Tak więc w zależności od propozycji instytucji bankowych, marża promocyjna może być ważna tylko przez pierwszy rok, a nawet przez dwa lata od momentu zaciągnięcia kredytu lub może być jasno określony termin i po jego upływie marża ulegnie zmianie. Choć może się zdarzyć, że mniejsza marża będzie dostępna tylko w momencie, gdy klient spłaci określoną kwotę kredytu, jaka będzie odpowiadać występującej różnicy pomiędzy wymaganym wkładem własnym, a teoretycznie wniesionym. bank ma możliwość udzielenia nam kredytu na 100 procent wartości nieruchomości, która jest zabezpieczeniem, ale tylko w przypadku gdy będzie podniesiony poziom marży do momentu uzyskania standardowego LTV (dokładniej mówiąc wysokość kredytu w stosunku do wartości nieruchomości).

 

Wysokość oprocentowania może być również zależna od podjętej decyzji zarządu określonego banku, który zajmuje się ustalaniem poziomu oprocentowania i ma możliwość go zmieniać odpowiednio dopasowując do warunków rynkowych. Choć niestety jest to bardzo mało przewidywalna i na ogół niekorzystna dla klienta metoda aktualizacji oprocentowania, zwłaszcza dlatego, iż nigdy nie ma 100% pewności, czy podczas spadku wartości procentowych oprocentowanie kredytów tak samo będzie się zmniejszało.

 

Dostępne są również banki, w których oprocentowanie kredytów oparte jest o stopę referencyjną oraz stałą marżę banku. W takim przypadku stopa referencyjna jest trzymiesięczną stopą procentową, jaka obowiązuje na międzynarodowym rynku. Jest ona zmienna i inna dla każdej waluty (3M WIBOR, 3M LIBOR (USD), 3M LIBOR (CHF), 3M EURIBOR). Zmiany wchodzą w życie raz na kwartał przyjmując wartość z ostatniego dnia zeszłego kwartału. Oprocentowanie kredytów różnicuje się w trzymiesięcznym cyklu, w momencie gdy ma miejsce zmiana stopy referencyjnej. Stała jest tylko marża, która nie ulega zmianie przez cały okres kredytowania, a natomiast jej wysokość jest zależna od celu, kwoty oraz wartości kredytu w porównaniu do wartości nieruchomości, na który kredyt był zaciągany.

 

Dla wszystkich klientów bardzo ważna jest elastyczność banku. A elastyczność oferty ma wpływ na większą dostępność produktu.


Lista tematów: